Viešpats mane sukūrė gyvenimui

Tyrimai

Nežinau net kada manyje susiformavo įsitikinimas, jog atsiduoti Dievo valiai beveik neišvengiamai reiškia nelaimes ir sunkius išbandymus, kuriais Dievas bandys mane padaryti „šventesnį“. Ir kaip dažnas žmogus, šito visai netroškau. Taip, kalbėdamas Viešpaties maldą tardavau „Teesie tavo valia“, bet vis kažkaip tų žodžių neišskirdamas ir nesureikšmindamas… Mechaniškai. IMG_5672   Tačiau nelaimė atėjo tada, kai jos visai nelaukiau. Menu, tą gražų rugsėjo rytą lankiausi pas šeimos gydytoją. Baigiant vizitą toji pasiūlė atlikti tyrimą dėl prostatos vėžio. Girdi, tau jau virš penkiasdešimt, o su amžiumi auga rizika susirgti. Yra vykdoma speciali programa šiai amžiaus grupei, todėl tyrimai nemokami… Daugiau

2 metų senumo įrašas…

 

“Gandai apie mano mirtį buvo gerokai perdėti“ – šiais rašytojo M. Tveno žodžiais norėčiau pradėti savo nedidelį pasakojimą.

su Pūkanyte (2)

Nevyniosiu “žodžių į vatą“. 2012 m. rudenį buvo diagnozuotas prostatos vėžys. Po to sekė ilga radioterapija Vilniaus onkologikos institute, o po jos – 3 mėnesių laukimas. Galiausiai turėjo paaiškėti, kiek sėkmingas buvo gydymas?

Antradienį grįžau iš sostinės kaip ant sparnų: laikoma, jog ribinis rodiklis lygus 3, o atlikus manąjį kraujo PSA tyrimą, tas rodiklis buvo vos 0,2. Tagi šiuo metu esu netgi “sveikesnis už sveikus“, kas negali nedžiuginti ne tik manęs, bet ir artimųjų.


Žinoma, dai ilgai liksiu medikų įskaitoje, kad nebūtų recidyvų, o sekantis pasirodymas – po 6 mėnesių.
Šiandien noriu padėkoti visiems ir kiekvienam (-ai) mane visokeriopai palaikiusiems, visiems, kas už mane meldėsi, ramino, drąsino. Buvau nustebintas sužinojęs, kiek daug gerų žmonių aplink! Žinoma, ir pats prašiau Viešpatį bei Švč. Mergelę Mariją sveikatos, buvau nuvažiavęs į Šiluvą. Džiugu, kad Dangus išklausė mano ir jūsų maldas.


O kad nuoširdi malda gali labai daug, turbūt kiekvienas esame girdėję. Pavyzdžiui, sykį javų sėklos buvo apšvitintos milžiniška radiacijos doze: gyvybingos išliko tik tos, prie kurių buvo iš anksto pasimelsta… Beje, netoli lango turiu stiklainėlį su šlakeliu trijų metų senumo švęsto Velykų vandens – jis nė kiek negenda ir nežaliuoja…


Kai atliekant radioterapijos seansus mane kaskart paguldydavo ant “stalo“, sutelkęs dėmesį į pakabinamų lubų sandūroje susidariusį kryželį, mintyse kalbėdavau maldas “Tėve mūsų“. “Šventa Marija“, “Angele Sarge“… Gal todėl be didesnių nepatogumų “atlaikiau“ net 37 švitinimo jonizuojančiais spinduliais seansus, nors buvo kas skundėsi skausmais, kraujavimu ir t. t. nuėję maždaug tik pusę to kelio. Žinoma, ir ta ramybė, kurią gali duoti tik vienas Dievas – daro didžiulį teigiamą poveikį bet kokiam gydymui. Nes kaip ten pasakyta Šv. Rašte – “Veltui sargai saugo miesto vartus, jeigu Dievas nesaugo kartu su jais“.


O gyvenimas tęsiasi…
Dar sykį nuoširdžiai dėkoju visiems mane palaikiusiems ir te atlygina jums gerasis Viešpats!