Užversime duris

Užversime

Sunkias duris

Išeidami į naktį

Tyliai,

Paliaus skambėjusi

Daina.

Užges atodūsis

Nebyliai. Daugiau