Tuštybės mugė

bazė  “Tuštybių tuštybė, – sako pamokslininkas. – Tuštybių tuštybė, viskas tuštybė“. Ekl 1, 2

Tuštybės mugėn

Kartą patekau –

Iliuzijas

Ten siūlo

Pardavėjai. Daugiau