Tavim tikiu

       avys

“Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: “Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“  Lk 5, 8

O, pasitrauki,

Viešpatie, –

Aš nuodėmingas

Ir Tavo meilę

Nuolat pamirštu.

Ir tos šviesos,

Vienintelės,

Taip baisiai

Baisiai stinga, Daugiau