Kelias, kurio ilgai ieškojau

Mažasis esė

Mūrinėje sienoje buvo nedidekeliaslės durys, bet neatmenu, kad pro jas būtų kas vaikščioję. Kartais priėjęs klausydavausi iš anapus sklindančių keistų garsų, kokių nebuvo mano pasaulyje, ir vėl žingsniuodavau ratu tarp keturių sienų, taip niekur ir nenueidamas. Tačiau, nors ir kęsdamas kai kuriuos nepatogumus, čia aš jaučiausi saugus ir šitaip gyvenau daugybę metų, kiek tik įstengiau save prisiminti. Daugiau