„Pataikė“

Nuotrauka0044

Gal prieš 20 metų mūsų vyresnioji dukrelė ėjo Pirmosios Komunijos. Po Šv. Mišių išėjome su ja į šventorių, o čia – daugybė žmonių, perkančių ir prekiaujančių: saldainiais, šventųjų paveikslėliais, rožančiais, knygomis, žvakėmis ir kt. Dukra išsirinko kelis jai patikusius paveikslėlius ir atrodė labai laiminga. Daugiau