Keistuolis

Pasakojama, kad viename nedideliame miestelyje gyvenęs žmogus. Keisto jo būta – niekada ir nė vienam atėjusiam pagalbos jis neatsisakė padėti.

Keistuolis prieš savo norą buvo miestelio įžymybė. Nuo ryto iki vėlaus vakaro prie jo kuklaus namelio būriuodavosi žmonės – vienam, žiūrėk, reikia patarimo, kitam – duonos kąsnio, trečiam – apavo arba drabužio… Keistuolis mylėjo žmones ir dalinosi su jais viskuo, ką turėjo.

Daugiau