Namų ilgesys

langai

„Mes turime išklampoti tiek purvo ir absurdo, kad pareitume namo! Ir mes neturime nieko, kas mus vestų. Vienintelis mūsų vedlys – namų ilgesys.

H. Hesė „Stepių vilkas“

Kur namai?

Pasakyk,

Ar manęs ten kas laukia?

Ar vis žiūri į tolį

Langai?

Pareinu… Daugiau