Maironius

Jis sėdėjo ant aukšto Dubysos upės kranto ir susimąstęs žvelgė į toli. Jam ant kelių gulėjo sąsiuvinis, o rankoje žmogus laikė plunksną.

– Kas toks būsi? – priėjęs paklausiau.
– Maironius aš… – tyliai ir kažkaip kaltai ištarė žmogus.
– Negali būti! – nustebau.
– Kodėl ne? Gali…
– O ką čia rašai?
– Eilėrašti. Paklausyk: “Už Raseinių ant Dubysos, teka saulė teka…“ Daugiau