Klaidatikystės apaštalai

dagys   Matyt ne veltui sakoma, jog patys aršiausi alkoholio priešininkai – buvę alkoholikai. Kadangi dvasinių klajonių metais teko ne kartą susidurti su netradicinių religinių bendruomenių atstovais, tikrai nebemanau, jog “visi keliai veda pas Dievą“. Klaidamokslių skelbėjai savaip sudėlioja akcentus aiškindami Šventąjį Raštą, atitraukia silpnus arba visai tikėjimo pagrindų neturinčius žmones nuo tiesos, nuo Bažnyčios, nuo Dievo.

Anksčiau vis galvodavau, kodėl Lietuvon atvykę naujųjų religinių vėjų pranašai tokie kategoriški: „Jūsų tėvų ir jūsų senelių tikėjimas jūsų išgelbėti negali“, – girdėjau ne kartą sakant. Ir tik vėliau supratau: norint išrauti šimtametį medį, būtina nukirsti jam šaknis. O be šaknų tokį medį išvers dargi švelnus vėjelis. Štai kodėl su Nepriklausomybe Lietuvon plūstelėjusių naujų religinių tikėjimų apologetai tokie nepakantūs Katalikų Bažnyčios mokymui, mūsų tautos tikėjimui, mūsų tradicijomis. Daugiau