Kaukių balius

“Tada velnias, pavedėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė:  “Duosiu tau visa jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju”. (Lk 4. 5-6)

Vidurnaktis.

Blausia šviesa

Užlietos

Senos pilies

Akiduobės ­– langai.

Spengioj tyloj

Kažkas

Užtraukia dainą,

Kažkas pravirksta

Be vilties…

Ir štai Daugiau