Žmogus ir kūrinija. Biblinis požiūris

“Dievas palaiminio juos, tardamas: “Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite jūros žuvims, ir padangių sparnuočiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams” (Pradžios 1, 28).

Cituoti Šventojo Rašto žodžiai parodo žmogaus vietą ir svarbą kūrinijoje: jis yra gyvosios ir negyvosios gamtos šeimininkas, turėjęs nuo pat pradžių išmintingai tvarkytis jam patikėtame pasaulyje.

IMG_4505 copy Daugiau