Viešpats mane sukūrė gyvenimui

Tyrimai

Nežinau net kada manyje susiformavo įsitikinimas, jog atsiduoti Dievo valiai beveik neišvengiamai reiškia nelaimes ir sunkius išbandymus, kuriais Dievas bandys mane padaryti „šventesnį“. Ir kaip dažnas žmogus, šito visai netroškau. Taip, kalbėdamas Viešpaties maldą tardavau „Teesie tavo valia“, bet vis kažkaip tų žodžių neišskirdamas ir nesureikšmindamas… Mechaniškai. IMG_5672   Tačiau nelaimė atėjo tada, kai jos visai nelaukiau. Menu, tą gražų rugsėjo rytą lankiausi pas šeimos gydytoją. Baigiant vizitą toji pasiūlė atlikti tyrimą dėl prostatos vėžio. Girdi, tau jau virš penkiasdešimt, o su amžiumi auga rizika susirgti. Yra vykdoma speciali programa šiai amžiaus grupei, todėl tyrimai nemokami… Daugiau

2 metų senumo įrašas…

 

“Gandai apie mano mirtį buvo gerokai perdėti“ – šiais rašytojo M. Tveno žodžiais norėčiau pradėti savo nedidelį pasakojimą.

su Pūkanyte (2)

Nevyniosiu “žodžių į vatą“. 2012 m. rudenį buvo diagnozuotas prostatos vėžys. Po to sekė ilga radioterapija Vilniaus onkologikos institute, o po jos – 3 mėnesių laukimas. Galiausiai turėjo paaiškėti, kiek sėkmingas buvo gydymas?

Antradienį grįžau iš sostinės kaip ant sparnų: laikoma, jog ribinis rodiklis lygus 3, o atlikus manąjį kraujo PSA tyrimą, tas rodiklis buvo vos 0,2. Tagi šiuo metu esu netgi “sveikesnis už sveikus“, kas negali nedžiuginti ne tik manęs, bet ir artimųjų.


Žinoma, dai ilgai liksiu medikų įskaitoje, kad nebūtų recidyvų, o sekantis pasirodymas – po 6 mėnesių.
Šiandien noriu padėkoti visiems ir kiekvienam (-ai) mane visokeriopai palaikiusiems, visiems, kas už mane meldėsi, ramino, drąsino. Buvau nustebintas sužinojęs, kiek daug gerų žmonių aplink! Žinoma, ir pats prašiau Viešpatį bei Švč. Mergelę Mariją sveikatos, buvau nuvažiavęs į Šiluvą. Džiugu, kad Dangus išklausė mano ir jūsų maldas.


O kad nuoširdi malda gali labai daug, turbūt kiekvienas esame girdėję. Pavyzdžiui, sykį javų sėklos buvo apšvitintos milžiniška radiacijos doze: gyvybingos išliko tik tos, prie kurių buvo iš anksto pasimelsta… Beje, netoli lango turiu stiklainėlį su šlakeliu trijų metų senumo švęsto Velykų vandens – jis nė kiek negenda ir nežaliuoja…


Kai atliekant radioterapijos seansus mane kaskart paguldydavo ant “stalo“, sutelkęs dėmesį į pakabinamų lubų sandūroje susidariusį kryželį, mintyse kalbėdavau maldas “Tėve mūsų“. “Šventa Marija“, “Angele Sarge“… Gal todėl be didesnių nepatogumų “atlaikiau“ net 37 švitinimo jonizuojančiais spinduliais seansus, nors buvo kas skundėsi skausmais, kraujavimu ir t. t. nuėję maždaug tik pusę to kelio. Žinoma, ir ta ramybė, kurią gali duoti tik vienas Dievas – daro didžiulį teigiamą poveikį bet kokiam gydymui. Nes kaip ten pasakyta Šv. Rašte – “Veltui sargai saugo miesto vartus, jeigu Dievas nesaugo kartu su jais“.


O gyvenimas tęsiasi…
Dar sykį nuoširdžiai dėkoju visiems mane palaikiusiems ir te atlygina jums gerasis Viešpats!

Nepatikėsi, bet tai padėjo!

Sakyčiau, Kryžių kalnas yra ypatinga vieta, kurioje reiškiasi žmoniųIMG_5129 tikėjimas ir per kurį ateina gausios Dievo malonės.

Jau kelintą kartą dalyvaudamas tarptautinėse kačių parodose Šiauliuose, Lietuvos felinologų draugijos prezidentės Jurgitos esu prašomas palydėti parodoje dirbančius ekspertus iš užsienio šalių ir jiems papasakoti apie Kryžių kalną. Tokia mini kultūrinė programa. Daugiau

Klaidatikystės apaštalai

dagys   Matyt ne veltui sakoma, jog patys aršiausi alkoholio priešininkai – buvę alkoholikai. Kadangi dvasinių klajonių metais teko ne kartą susidurti su netradicinių religinių bendruomenių atstovais, tikrai nebemanau, jog “visi keliai veda pas Dievą“. Klaidamokslių skelbėjai savaip sudėlioja akcentus aiškindami Šventąjį Raštą, atitraukia silpnus arba visai tikėjimo pagrindų neturinčius žmones nuo tiesos, nuo Bažnyčios, nuo Dievo.

Anksčiau vis galvodavau, kodėl Lietuvon atvykę naujųjų religinių vėjų pranašai tokie kategoriški: „Jūsų tėvų ir jūsų senelių tikėjimas jūsų išgelbėti negali“, – girdėjau ne kartą sakant. Ir tik vėliau supratau: norint išrauti šimtametį medį, būtina nukirsti jam šaknis. O be šaknų tokį medį išvers dargi švelnus vėjelis. Štai kodėl su Nepriklausomybe Lietuvon plūstelėjusių naujų religinių tikėjimų apologetai tokie nepakantūs Katalikų Bažnyčios mokymui, mūsų tautos tikėjimui, mūsų tradicijomis. Daugiau

O ką turėsiu, kai nueisiu ten, kur dabar einu?

jros ismfonija  Šias eilutes parašiau prieš dvyliką metų, 2003-ais, kaip asmenybės ugdymo disciplinos baigiamąjį darbą. Iki sugrįžimo į Katalikų Bažnyčią dar buvo likę ketveri metai, tačiau šiandien skaitydamas žemiau išguldytas mintis matau, kaip prasiveržia nepasitenkinimas tuometine situacija. (Tekstą pateikiu gerokai sutrumpinęs).

Nesiruosiu čia pateikti išsamią savęs vystymo ir tobulinimo programos – esu tikras, tai būtų darbas ne mano jėgoms. Ir, jeigu liksime nuoširdūs, toks uždavinys kažin ar apskritai įmanomas: būtinai pasireikš žmogiškasis faktorius ir sugriaus tą dėlionę. Geriausiu atveju galima numatyti kažkokias gaires, metmenis ir bandyti eiti to link… Taigi apsiribosiu pamąstymais vienu ar kitu klausimu ir bandysiu atsakyti, juos praplėsdamas, vertindamas bei paaiškindamas. Daugiau

Mano britukai

1996-ieji. Tarptautinė kačių paroda Šiauliuose. Nors turėjau namuose persę Murmą, labai norėjau įsigyti „prerspektyvų” katinėlį, mat esu tiesiog  įsimylėjęs kates… Buvo metas, kai dvi vasaras iš eilės bute bėgiojo po 11 murkliukų… Ir šiandien gyvenu kartu su šiais nuostabiais gyvūnėliais, teikiančiais tiek daug šilumos ir jaukumo!

Katės greitai surado kelius į mano širdį, ir jau ne vien aš jas auklėjau bei mokiau, bet ir jos mane. Gerų elgesio manierų. Švelnumo. Takto. Tik aš toks prastas mokinys! Matyt kaip tik todėl mano noras ir tapo kūnu…47fe0dcd095a1

Daugiau

Kitoks radijas

Sunku būtų pasakyti, kada ir kaip „Marijos radijas“ atėjo į mano gyvenimą… Matyt nuo pirmųjų transliacijos savaičių mūsų mieste. Tiesa, iš pradžių klausydavausi automobilyje, važiuodamas į darbą bei grįždamas iš jo. Deja, kelionė trukdavo apie 15-20 minučių, ir didžioji dalis laidų pasilikdavo „už kadro“.Featured image

Tokiais atvejais dėdavau viltis į patikusios laidos kartojimą. Šitaip kambaryje, ant spintelės prie lovos, atsirado radijo imtuvas, suderintas 91,8 FM dažniui, kuriuo mūsų mieste transliuojamas „Marijos radijas“. Daugiau