„Pataikė“

Nuotrauka0044

Gal prieš 20 metų mūsų vyresnioji dukrelė ėjo Pirmosios Komunijos. Po Šv. Mišių išėjome su ja į šventorių, o čia – daugybė žmonių, perkančių ir prekiaujančių: saldainiais, šventųjų paveikslėliais, rožančiais, knygomis, žvakėmis ir kt. Dukra išsirinko kelis jai patikusius paveikslėlius ir atrodė labai laiminga. Daugiau

Anapusybė – už „gastronomo“ durų

Turbūt dažnas iš mūsų vaikystėje ir paauglystėje mėgome klausytis kitų pasakojamų šiurpių bei paslaptingų istorijų ir stengdavomės pakelti aukščiau kojas, kad nepačiuptų po lova besislepiąs monstras. Tačiau užtenka vieną kurį vakarą „pereiti“ televizijos kanalais, kad suprastumei: daug, oi, daug kas šiuo požiūriu taip ir neišaugo iš vaiko pasaulėjautos.

deriežai   Įdomiau, kodėl  primityvūs šamanų triukai sulaukia tokio atgarsio? Kodėl žmonės taip lengvai praryja visokių ekstrasensų, šamanų, būrėjų bei ateities spėjikų brukamą jauką? Atrodytų, ne viduramžiais gyvename… Ir nors krikščionybė griežtai pasisako prieš bet kokį ateities spėjimą, horoskopus, dvasių iškvietimą ar burtininkavimą, dažno šamano atributas yra kryžius, šventųjų atvaizdai ir pan. Sudaromas klaidingas įspūdis, kad, neva, visa tai daroma su dangaus palaiminimu…

Daugiau

Pokalbis

plunksna    Tai beveik dešimties metų senumo įrašas, kurį suradau tvarkydamas kompiuterinius archyvus. Įrašas iš to laikmečio, kai buvau kamuojamas daugybės visokių klausimų, abejonių, neišsipildžiusių vilčių, o iki sugrįžimo į Visuotinę apaštalinę Bažnyčia dar buvo likę vieneri metai…

Danguje, pro vėjo genamus tamsius debesis, vis pasirodydavo išblyškęs pilnaties veidas.  Kažkur grojo muzika… Vienintelis kambaryje buvęs laikrodis jau antra savaitė stovėjo sugedęs.  „Kažin, kuri dabar valanda?“ – pagalvojau gulėdamas patale.

 – Pasikalbėkime, – tarė prie šono prisiglaudęs katinas Markizas.

– Maniau, kad snaudi…

– Aš tik užsimerkęs klausiausi, kaip vėjai beldžiasi į sienas…

– Tu moki pasakyti kažkaip… vaizdžiai. Kitaip nei mes, žmonės, – tariau katinui.

– Jūs praradote savo paskirtį, todėl, – netikėtai pasakė katinas.

– Paskirtį? Atvirškščiai: mes ją išvystėme, ištobulinome…

…ir praradote save, – pabaigė Markizas. Daugiau