Kuo kvepia meilė

krantas

Kuo kvepia meilė? Gal tolimais prisiminimais, atneštais sūraus jūros vėjo nugairinto pamario pušyno kvapo? Galbūt mylimo žmogaus dovanota lauko gėlių puokšte? O gal alyvomis, kažkada augusiomis prie gimtojo namo ir primenančiomis motiną bei tas tolimas vasaras, kai viskas dar buvo taip tyra, paprasta ir šviesu? Meilė savo kraštui gali kvepėti tėviškės dūmais ir tylia nostalgija. Meilė gali kvepėti krauju, pralietu už kitus žmones… Daugiau

Keistuolis

Pasakojama, kad viename nedideliame miestelyje gyvenęs žmogus. Keisto jo būta – niekada ir nė vienam atėjusiam pagalbos jis neatsisakė padėti.

Keistuolis prieš savo norą buvo miestelio įžymybė. Nuo ryto iki vėlaus vakaro prie jo kuklaus namelio būriuodavosi žmonės – vienam, žiūrėk, reikia patarimo, kitam – duonos kąsnio, trečiam – apavo arba drabužio… Keistuolis mylėjo žmones ir dalinosi su jais viskuo, ką turėjo.

Daugiau

Atsiskyrėlis

Jis gyveno anapus upelio, pačiame kaimo pakraštyje. Sena sodyba, kurią, pasak vienų, jis pirko, anot kitų – paveldėjo, skendėjo medžių žalumoje. Medžių buvo tiek daug, jog iš tolo nesimatė paties namo – vien tik baltas stogas, viršum kurio kartais pasirodydavo mėlynų dūmų stulpas, liudijantis, jog čia kažkas gyvena.

Sodybą juosė alyvomis ir jazminais apaugusi, sukrypusi pinta tvora su daugybe spragų bei sunkiais metaliniais vartais, visiškai nesiderinančiais prie aplinkos. Nežinia kas ir kodėl juos pastatė, tačiau paslaptingosios sodybos šeimininkas tų vartų niekada nedarinėjo – dieną ir naktį jie buvo atlapi – tarytum kvietė užeiti kiekvieną.

Daugiau

Dovana

Miegas neėmė. Jis žvilgtelėjo į laikrodį – artinosi pusiaunaktis. Dvasia blaškėsi gainiojama skaudžių prisiminimų. Žmogus jautėsi kaip didžiulėje perpildytoje stotyje pasimetęs šunytis: kažkam keliąs pasigailėjimą, kažkam – vienos minutės norą paglostyti, tačiau visiems, be išimties, visiems, jis buvo nereikalingas.

„Viešpatie, – pagalvojo Žmogus, – ar bent yra pasaulyje tai, ko aš ieškau ir mirtinai ilgiuosi? Ar besurasiu per man atriektą vieną kitą dešimtį metų? Daugiau

Next Newer Entries